Medicina Basada en l'Evidència

Ferramentes de Lectura Crítica

Preguntes per a avaluar..... https://redcaspe.org/materiales/  

  • Assaig clínic
  • Revisió sistemàtica – metaanàlisi
  • Estudi de prova diagnòstica
  • Regla de predicció clínica
  • Estudi cualitatiu
  • Estudi de casos i controls
  • Estudi de cohorts
  • Avaluació econòmica

Calculadores. Elaborats per J. Primo. Medicina Digestiva H Sagunto