COMISSIÓ D'IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Quines són les seues funcions?

 • Vetlar pel compliment del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes que treballen en el Departament de salut de Sagunt.
 • Proposar accions de sensibilització i formació en Igualtat d'oportunitats i tracte de les dones en el departament.
 • Impulsar el compliment de mesures contemplades en el Pla d'Igualtat de la Conselleria.
 • Arreplegar les propostes i suggeriments per a millorar la situació de les treballadores.
 • Col·laborar en la difusió i implementació del Pla d'Igualtat.
 • Unes altres que puguen establir-se des de la Unitat d'Igualtat.
 • Proposar accions de sensibilització i formació en l'abordatge de la Violència de Gènere i altres violències contra les dones en el Departament de Salut de Sagunt.
 • Potenciar la utilització de l'aplicació SIVIO en tots els nivells assistencials (primària, especialitzada).
 • Col·laborar en la millora de l'atenció sanitària a les dones víctimes de violència de gènere, agressions sexuals i assetjament sexual en el treball.
 • Elaborar mapa de recursos especialitzats en Violència contra les dones en el Departament de Salut de Sagunt.
 • Vigilar l'aplicació, així com la seua adaptació al departament, dels protocols específics per a l'abordatge d'estes violències.
 • Garantir l'aplicació del procediment de mobilitat de les treballadores de l'àmbit sanitari en situació de violència de gènere.
 • Impulsar la prevenció i l'assessorament de les situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe.
 • Unes altres que poden establir-se des de la unitat d'Igualtat.

Mujer con la mano izquierda abierta y la mano derecha pegada a la cara en actitud defensiva, asustada, como esperando recibir un golpe