II CONCURS DE FOTOGRAFIA  "DONES EN SANITAT"

II CONCURS DE FOTOGRAFIA 

"DONES EN SANITAT"

Mural amb les fotos que es presenten al concurs

 

FOTOGRAFIA PREMIADA

Foto guanyadora Segon concurs de fotografia on una sanitària té a les seues mans a un nounat

Concurs Fotografia: Dones en Sanitat

CONCURS DE FOTOGRAFIA 

"DONES EN SANITAT"

 

QUI POT PARTICIPAR?

Podrà participar en el concurs tot el personal que treballe en el Departament de Salut de Sagunt.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES

Cada participant podrà presentar com a màxim una fotografia que reunisca els següents requisits:

 • Han de reflectir la temàtica "Dones en Sanitat"
 • Han de ser pròpies, originals i inèdites.
 • Es presentaran en format digital (JPG). Les imatges hauran de tindre la resolució màxima que permeta el dispositiu, sent recomanada una resolució de 300 ppp.

 

COM PARTICIPAR?

Cada participant enviarà la fotografia a l'adreça electrònica: dpsagunto_comisionigualdad@gva.es  

Juntament amb les següents dades:

 • Títol de la fotografia.
 • Nom i cognoms de l'autora o autor.
 • Telèfono mòbil.
 • Categoria professional i lloc de treball.
 • Adreça de correu electrònic
 • Lloc on el qual s´ha pres la fotografia
 • Document de cessió de drets i protecció de dades,degudament emplenat (facilitat al final d'estes bases). Les fotografies que no s'acompanyen d'aquest document, seran descartades, no podent participar en el concurs.
 • En cas de tindre problemes en l'enviament de la fotografia per correu electrònic, es podrà presentar en el despatx de les adjuntes d'infermeria, de l'hospital de Sagunt, mitjançant un dispositiu d'emmagatzematge extern (USB-pendrive), per a la seua descàrrega en la base de dades del concurs.  

 

ELECCIÓ DE LA FOTOGRAFIA GUANYADORA

El jurat se basarà en els següents criteris de selecció:

 • Capacitat divulgativa: Impacte visual, capacitat per a visibilitzar a la dona en el treball.
 • Interés de la fotografies: Adequació a la temàtica i novetat.
 • Creativitat: originalitat.
 • Qualitat tècnica/artística: composició, il·luminació, tècnica, etc.
 • El jurat seleccionarà las 30 fotografies finalistes, les quals seran impreses en format paper i s'exposaran en l'Hall de la porta principal de l'Hospital o en un altre lloc destinat a això, que propose la Comissió organitzadora.
 • La fotografia guanyadora: es donarà a conéixer a través de la web de l'Hospital de Sagunt:  https://sagunto.san.gva.es, en apartat de "comunicació" i en el lloc físic triat per a l'exposició fotogràfica, on s'exposaran les fotografies finalistes. A la persona guanyadora se li comunicarà de manera telefònica.

 

TERMINIS

Enviament de les fotografies: del 5 de Febrer al 20 de Febrer de 2024.

No s'acceptaran obres presentades fora d'este termini.

Decisió del jurat: 22 de febrer 2024.

   Exposició de les fotografies finalistes: del 26 de febrer al 8 de març 2024.

   Entrega de Premi: 8 de març 2024.

 

EL JURAT

El jurat estarà format per la Presidenta de la "associació de fotògrafs Arse" i per membres de la Comissió d'Igualtat i contra la Violència de Gènere. Els membres que participen en el jurat, no podran presentar-se al concurs fotogràfic com a participants.

 

PREMIS

Premi a la millor fotografia:

 • Fotografia guanyadora en format paper-ploma.
 • Trofeu "II Concurs de fotografia"

 

L'autora o autor de l'obra seleccionada es compromet a arreplegar els premis, que tindrà lloc en la Sala d'actes de l'Hospital de Sagunt, a les 14h, el dia 8 de març 2024. En el cas de no poder assistir a l'acte, podrà nomenar una persona en el seu lloc per a arreplegar el premi.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I IMATGE

L'autora o autor dels treballs ha d'haver obtingut l'autorització, per part de les persones fotografiades, per a la cessió de les seues imatges al Departament de Salut de Sagunt i la seua publicació amb la finalitat de donar a conéixer la seua participació en el concurs i contribuir a difondre i divulgar les activitats realitzades en el Departament de Salut de Sagunt. L'autorització es realitzarà mitjançant una manifestació lliure, específica, informada i inequívoca, expressada mitjançant una clara acció , de conformitat amb el que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades (Reglament general de protecció de dades) i conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

DRETS D'AUTORIA

L'obra seleccionada serà impresa i exposada en la zona habilitada per a esta  exposició. En tots els casos s'inclourà l'autoria i el títol de l'obra.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) s'informa que les dades de caràcter personal passaran a formar part dels fitxers del Departament de Salut de Sagunt amb l'única fi de gestionar la participació en el concurs. Les/us finalistes autoritzen l'organització a utilitzar els seus noms i cognoms en qualsevol activitat promocional relacionada amb el concurs sense dret de remuneració.

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs suposa la plena acceptació de les presents bases, així com els canvis que es puguen dur a terme per causes justificades. L'organització es reserva el dret d'acurtar, prorrogar, modificar o cancel·lar el concurs si així ho estimaren convenient, o si ocorregueren circumstàncies excepcionals que impediren la seua realització. La participació en el concurs suposa la renúncia explícita a qualsevol reclamació posterior.

La comissió organitzadora es reserva el dret de modificar o anul·lar estes bases davant qualsevol problema organitzatiu.
 

 Descarregar document cessió de drets i protecció de dades

Concurs Fotografia 2023

I CONCURS DE FOTOGRAFIA 2023
"DONES EN SANITAT"

 

Exposició de les fotografies en l'entrada principal de l'hospital

 

FOTOS FINALISTES

Sanitària alicutant en el laboratori Sanitària treballant amb autoanalitzador de laboratori

Personal de cuina preparant les safates del menjar Sanitària amb xeringa a la mà, preparada per a vacunar de la grip

Fisioterapeuta exercitant a un pacient amb un embenatge en forma de cor amb un dibuix de cors de fons Sanitàries en quiròfan assistint a un pacient

Sanitària treballant amb mostres de laboratori Sanitària alicutant en el laboratori

Servici de llenceria preparant la roba Sanitàries analitzant mostres laboratori

Dones assegudes en línia treballant amb ordinadors Sanitària col·locant medicaments

Cirurgiana realitzant una laparoscòpia a un pacient Dos dones treballant enfront d'un ordinador

Dos dones d'esquena abraçades amistosament mirant el laboratori ple de màquines Sanitària realitzant una analítica a una altra sanitària

Treballadores en planta preparant roba de llit Sanitària analitzant mostres en un microscopi mentres compara al costat d'una companya unes imatges d'un llibre

Dones de personal treballant, una mostra les mans en forma de cor Panxa de dona embarassada a la qual estan fent una ecografia

 

FOTOGRAFIA PREMIADA

Infermera durant una intervenció quirúrgica engrapant la ferida del pacient

Autor: Esmeralda Tortonda Llusar, infermera

 

BASES DEL CONCURS

Infermera de quiròfan vestida de verd

QUI POT PARTICIPAR?

Podrà participar en el concurs tot el personal que treballe en el Departament de Salut de Sagunt.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES

Cada participant podrà presentar como a màxim una fotografia que reunisca els següents requisits:

 • Han de reflectir la temàtica "Dones en Sanitat"
 • Han de ser pròpies, originals i inèdites.
 • Es presentaran en format digital (JPG). Les imatges hauran de tindre la resolució màxima que permeta el dispositiu, sent recomanada una resolució de 300 ppp.

 

COM PARTICIPAR?

Cada participant enviarà la fotografia a l'adreça electrònica: dpsagunto_docencia_enf@gva.es  

Juntament amb les següents dades:

 • Títol de la fotografia.
 • Nom i cognoms de l'autora o autor.
 • Telèfon mòbil.
 • Categoria professional i lloc de treball.
 • Adreça de correu electrònic
 • Lloc en el qual s'ha pres la fotografia
 • Document de cessió de drets i protecció de dades, degudament emplenat (facilitat al final d'estes bases). Les fotografies que no s'acompanyen d'este document, seran descartades, no podent participar en el concurs.
 • En cas de tindre problemes en l'enviament de la fotografia per correu electrònic, es podrà presentar en el despatx de les adjuntes d'infermeria, de l'hospital de Sagunt, mitjançant un dispositiu d'emmagatzematge extern (USB-pendrive), per a la seua descàrrega en la base de dades del concurs.   

 

ELECCIÓ DE LA FOTOGRAFIA GUANYADORA

El jurat se basarà en els següents criteris de selecció:

 • Capacitat divulgativa: Impacte visual, capacitat per a visibilitzar a la dona en el treball.
 • Interés de la fotografies: Adequació a la temàtica i novetat.
 • Creativitat: originalitat.
 • Qualitat tècnica/artística: composició, il·luminació, tècnica, etc.
 • El jurat seleccionarà las 20 fotografies finalistes, les quals seran impreses en format paper i s'exposaran en l'Hall de la porta principal de l'Hospital o en un altre lloc destinat a això, que propose la Comissió organitzadora.
 • La fotografia guanyadora: es donarà a conéixer a través de la web de l'Hospital de Sagunt:  https://sagunto.san.gva.es, en apartat de "comunicació" i en el lloc físic triat per a l'exposició fotogràfica, on s'exposaran les fotografies finalistes. A la persona guanyadora se li comunicarà de manera telefònica.

 

TERMINIS

Enviament de les fotografies: del 23 de Gener al 10 de Febrer de 2023.

No s'acceptaran obres presentades fora d'este termini.

Decisió del jurat: 13 de febrer 2023.

   Exposició de les fotografies finalistes: del 20 de febrer al 8 de març 2023.

   Entrega de Premi: 8 de març 2023.

 

EL JURAT

El jurat estarà format per la Presidenta de la "associació de fotògrafs Arse" i per membres de la Comissió d'Igualtat i contra la Violència de Gènere. Els membres que participen en el jurat, no podran presentar-se al concurs fotogràfic com a participants.

 

PREMIS

Premi a la millor fotografia:

 • Diploma
 • Fotografia guanyadora en format paper-ploma.
 • Trofeu "I Concurs de fotografia"

 

L'autora o autor de l'obra seleccionada es compromet a arreplegar els premis, que tindrà lloc en la Sala d'actes de l'Hospital de Sagunt, a les 14h, el dia 8 de març 2024. En el cas de no poder assistir a l'acte, podrà nomenar una persona en el seu lloc per a arreplegar el premi.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I IMATGE

L'autora o autor dels treballs ha d'haver obtingut l'autorització, per part de les persones fotografiades, per a la cessió de les seues imatges al Departament de Salut de Sagunt i la seua publicació amb la finalitat de donar a conéixer la seua participació en el concurs i contribuir a difondre i divulgar les activitats realitzades en el Departament de Salut de Sagunt. L'autorització es realitzarà mitjançant una manifestació lliure, específica, informada i inequívoca, expressada mitjançant una clara acció , de conformitat amb el que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades (Reglament general de protecció de dades) i conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

DRETS D'AUTORIA

L'obra seleccionada serà impresa i exposada en la zona habilitada per a esta  exposició. En tots els casos s'inclourà l'autoria i el títol de l'obra.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) s'informa que les dades de caràcter personal passaran a formar part dels fitxers del Departament de Salut de Sagunt amb l'única fi de gestionar la participació en el concurs. Les/us finalistes autoritzen l'organització a utilitzar els seus noms i cognoms en qualsevol activitat promocional relacionada amb el concurs sense dret de remuneració.

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs suposa la plena acceptació de les presents bases, així com els canvis que es puguen dur a terme per causes justificades. L'organització es reserva el dret d'acurtar, prorrogar, modificar o cancel·lar el concurs si així ho estimaren convenient, o si ocorregueren circumstàncies excepcionals que impediren la seua realització. La participació en el concurs suposa la renúncia explícita a qualsevol reclamació posterior.

La comissió organitzadora es reserva el dret de modificar o anul·lar estes bases davant qualsevol problema organitzatiu.
 

 Descarregar document cessió de drets i protecció de dades