Comissió PROA Comunitari

Definició i Objectius

El PROA Comunitari s'entén com un programa, la missió del qual és optimitzar l'ús dels antimicrobians en els diferents processos assistencials de pacients ambulatoris, treballant de manera coordinada al costat del PROA Hospitalari, per a:

  • Millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions
  • Minimitzar els efectes adversos associats a la utilització dels antimicrobians
  • Garantir que l'administració de tractaments siga cost-efectiu

El PROA Comunitari, donades les característiques específiques de l'àmbit en el qual actua primordialment, té com a objectius específics:

  • Adequar el diagnòstic- tractament, molt rellevant en processos infecciosos que no requeririen tractament antibiòtic i són d'alta prevalença
  • Adequar el tractament antibiòtic en infeccions no greus, potenciant l'ús d'antibiòtics d'espectre reduït
  • Adequar la duració dels tractaments, potenciant pautes curtes en aquells processos que estiga indicat