COMITÉ D'ÈTICA DE LA INVESTIGACIÓ: FUNCIONS

Qué és el Comité d'Ètica de la Investigació? (CEI)

 

El Comité d'Ètica de la Investigació (CEI) és un organisme independent, constituït per professionals sanitaris i membres no sanitaris, encarregat de vetlar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels subjectes que participen en un estudi clínic i d'oferir garantia pública sobre aquest tema, mitjançant un dictamen sobre el protocol de l'estudi, la idoneïtat dels investigadors i l'adequació de les instal·lacions, així com els mètodes i els documents que vagen a utilitzar-se per a informar els subjectes de l'assaig amb la finalitat d'obtindre el seu consentiment informat.

 

Funcions

El CEI de l'hospital de Sagunt NO está acreditat com CEIm i per consegüent només pot avaluar estudis clínics NO relacionats amb medicaments o productes sanitaris:

  • Investigació clínica amb procediments invasius.
  • Investigació clínica amb dades de caràcter personal.
  • Investigació clínica amb mostres biològiques d'origen humà.