Comissió d'Infeccions: Grup PROA

 

Programes d'Optimització d'Ús d'Antibiòtics

 

Guant subjectant una placa de Petri amb mostres microbiòtiques