COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTA

Dra. María Catalá Meri. Urgencias

 

VOCALS REPRESENTANTS TUTORS

Dra. Matilde Beneyto Florido. Medicina Interna.

Dr. Enrique Rodilla Sala. Medicina Interna.

Dra. Cristina Fernández Martínez. Cirurgia General i Digestiva.

Dr. Rodolfo Rodríguez Carrillo. Cirurgia General i Digestiva.

Dra. María Dolores Fuster Cortina. Oftalmologia.

Dr. José David Segura Serralta. Traumatologia.

Dra. Isabel Martín Flor. Traumatologia.

Dr. Ginés Gómez Úbeda. Urgències.

Dra. Cristina Martín Pellús. Urgències.

Dra. Patricia Naranjo Romaguera. Radiologia

Dra. Luz Vázquez Canales. MFiC.

 

VOCALS REPRESENTANTS RESIDENTS

Dr. Raúl Marcos Hierro. Medicina Familiar i Comunitaria.

Dra. Daniela Hurtado Palma. Medicina Interna.

Dr. Sergio González Andreu. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Dra. Andrea Conde Ric. Cirurgia General i Digestiva.

Dr. Alejandro Fontelles Navarro. Oftalmologia

 

VOCAL DESIGNAT PER LA COMUNITAT AUTÒNOMA

Dr. Jorge Valeros García. Metge Inspector

 

COORDINADOR DE LA UNITAT DOCENT DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITARIA

Dra. Ana Mª Arbaizar Martínez. Unitat Docent de M.F. i C.

 

REPRESENTANT FORMACIÓ INFERMERIA

Dña. Cristina Martínez Pineda. Presidenta Subcomissió Docència Infermeria

 

SECRETARI

D. Miguel Pérez Antoni. Secretari de la Comissió de Docència.

 

Punxa açí per a accedir a l'Àrea de Docència