Comisió:Infeccions:Grup Proa:Funcions

Logo PROA Hospital Sagunt

 

 

 

Funcions                                                                                                                                    

 

L'equip o grup PROA està compost per un conjunt multidisciplinari de professionals la funció principal dels quals és el disseny del programa adaptat a les característiques locals de l'hospital, al seu context organitzatiu i als recursos tècnics i humans disponibles. Institucionalment depén de la Comissió d'Infeccions i és un element essencial per a la implantació de la política d'antibiòtics.

Els resultats de l'aplicació del PROA reduïxen el consum innecessari d'antimicrobians, augmenten l'administració de tractaments més dirigits i per tant més efectius, permet un millor control de les resistències als antibiòtics, disminuïx les estades hospitalàries i té un efecte directe sobre els costos.

Los objetius bàsics del PROA son:

  1. Millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions.
  2. Minimitzar els efectes adversos associats a la utilització dels antimicrobians, incloent-hi les resistències bacterianes.
  3. Garantir l'administració de tractament cost-efectiu.

 

En l'àmbit hospitalari i en relació a la millora dels resultats clínics (objectiu principal), el grup PROA avalua la idoneïtat del diagnòstic de la infecció i el seu tractament, particularment les bacterièmies i infeccions de difícil maneig i les infeccions en el pacient crític, vigila l'evolució de les resistències bacterianes.

 

El grup PROA realitza:

  1. Diàriament, l'assessorament per al maneig d'infeccions per bacteris multiresistents a través de la “fitxa PROA” associada als documents de la història clínica del pacient.
  2. Revisió de bacterièmies a l'avís de la seua detecció per Microbiologia
  3. Revisió conjunta amb Microbiologia i Farmàcia, en sessions setmanals (dijous) dels aïllaments d'especial rellevància clínica/epidemiològica
  4. Revisió diària del consum d'antibiòtics d'especial vigilància (Farmàcia)
  5. Vigilància diària detecció de resistències microbianes (Microbiologia)
  6. Reunions mensuals per a actualització i debat de temes específics del PROA

 

 

 

 

 

 

Es disposa d'un format d'interconsulta a Medicina Interna-PROA, tant HOSPITALÀRIA com AMBULATÒRIA, per a resoldre qualsevol dubte sobre el maneig del pacient amb infecció.