Comité de bioètica assistencial: Legislació

Legislació

  • DECRET 130/2016, de 7 d'octubre, del Consell, pel que es crea i regula el Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana i es creen els comités de bioètica assistencial dels departaments de salut com òrgans garants dels drets de persones usuàries i pacients del Sistema Valencià de Salut.
    http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/13/pdf/2016_7945.pdf