COMISSIÓ DE FARMÀCIA I TERAPÈUTICA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA I SOCIOSANITÀRIA

Què és?

Medicamentos en pastillas

 

La Comissió de Farmàcia i Terapèutica en Atenció Primària i Sociosanitària és una comissió Departamental regulada normativamente tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, en la qual s'aborden qüestions relacionades amb l'ús prudent i responsable dels medicaments, principalment en l'àmbit comunitari.

El seu àmbit d'actuació és la utilització de medicaments i productes sanitaris prescrits en recepta mèdica del Sistema Sanitari Públic i dispensats en oficina de farmàcia, així com tots aquells que s'empren en l'atenció primària de la salut en els propis centres sanitaris. El seu àmbit inclou els centre Sociosanitaris situats en el propi departament de salut.