Professionals: àrea d'urgències: Metges Residents

Urgencies per a metges residents

El Servici d'Urgències de l'Hospital de Sagunt desenvolupa amb periodicitat anual un Curs d'Urgències Mèdic-Quirúrgiques per a tots els seus residents en formació. El professorat que impartix el temari són metges adjunts dels diferents servicis de l'Hospital (principalment Urgències), així com metges interns residents en els últims anys de formació. L'objectiu general del curs és adquirir per part de l'alumne els coneixements terico-pràctics necessaris per a l'adecuat maneig de les urgències més comunament ateses en un Hospital Comarcal. L'alumne al final del curs serà capaç  d'aplicar els protocols existents en Urgències, prioritzar la carrega de traball del servici, identificar patologies amb compromís vital per al pacient, utilitzar racionalment els medicaments existents i, en definitiva, emprar adequadament els recursos i mitjans disponibles.

 

Llibres

Índex