COMISSIÓ D'IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Estructura i membres de la Comissió.

  • La Comissió d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere serà multidisciplinar, i estarà integrada per representants de tot el Departament de Salut de Sagunt. Incloent personal tant d'atenció primària com d'atenció especialitzada, servici de personal, docència, prevenció de riscos laborals entre altres.
  • A més, existiran diferents categories: metgessa/o, infermera/o, Tècnics en cures auxiliars d'infermeria, treballador/a social, psicòloga/o, auxiliars administratius, entre altres.
  • La/el presidenta/e serà la/el Representant d'Igualtat del Departament de Sagunt.
  • Cada persona integrant de la Comissió d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, tindran veu i vot en el desenvolupament de les sessions de la Comissió.
  • Així mateix, i prèvia comunicació, podran també assistir a les reunions persones expertes o de reconegut prestigi, en qualitat d'assessores externes, amb veu i sense vot.
  • Els qui formen part d'esta comissió, es comprometen a formar-se en matèria d'Igualtat i Violència de Gènere.

Composició nominal de la Comissió d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere

 

Distintos tipos de calzado de colores formando un círculo sobre una superficie de piedras