COMISSIÓ D'INFECCIONS: ¿QUÈ ÉS?

Què és la comissió d'Infeccions?
 

A més d'actuar com a òrgan d'assessorament a la direcció de l'hospital, la Comissió d'Infeccions suposa un fòrum per a la discussió i retroalimentació els seus integrants en matèria de prevenció de la infecció hospitalària.

Està composta per personal facultatiu i d'infermeria dels principals servicis clínics i centrals. Compta també amb representants de la direcció de l'hospital i està coordinada des del servici de medicina preventiva.