COMISSIÓ: INFECCIONS:GRUP PROA:SOBRE

Logo PROA Hospital Sagunt

 

Sobre                                                                                                                                         

 

La introducció dels antimicrobians en la pràctica clínica va suposar un dels majors avanços de la medicina, tant pels seus efectes directes en la curació de pacients amb infeccions, com a indirectes, permetent el desenvolupament de procediments terapèutics (cirurgia d'alta complexitat, trasplantaments, tractaments immunosupressors i oncològics…), associats a una alta probabilitat d'aparició d'infeccions greus. 

No obstant això en els últims anys hi ha una preocupació creixent perquè la qualitat del seu ús no és òptima i diferents estudis demostren que fins al 50% de les prescripcions a l'hospital podrien ser inadequades. A més, este ús inadequat dels antimicrobians és el principal factor associat amb la selecció i disseminació de bacteris resistents, tant en el mitjà hospitalari com en el comunitari, la qual cosa pot comprometre l'eficàcia d'estos.

El PROA és un programa institucional de suport a la prescipció de la antibioteràpia.

El punt d'inici a nivell nacional es pot situar en la publicació d'un document de consens en 2012, sobre els Programes d'optimització d'ús d'antimicrobians (PROA) en hospitals espanyols1. La filosofia general que este document planteja sobre els PROA és que han de funcionar com a instruments d'ajuda al prescriptor en la presa de decisions sobre la utilització d'antimicrobians, prioritzant els aspectes no impositius i els formatius sobre els restrictius.

En el nostre àmbit la Conselleria de Sanitat va constituir un grup d'experts per al desenvolupament i implementació dels PROA en la Comunitat Valenciana. En 2018 va publicar unes instruccions2 que creguen el marc institucional i establixen les bases per al disseny, implantació i avaluació dels PROA en els Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana, tant en l'àmbit hospitalari com comunitari. És en este moment, quan s'establix el PROA de l'Hospital de Sagunt.

  1. https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-pdf-S0213005X11003259
  2. https://www.san.gva.es/documents/d/farmacia-i-productes-sanitaris/instruccion-2-2018-antibioticos-proa-es