Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient: Qué és


 

Qué és la Unitat Funcional de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient? (UFCASP)

 

La Unidad Funcional de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient del Departament de Sagunt (UFCASP) és un grup estructurat i funcionalment multidisciplinar, de professionals del Departament, amb dependència funcional del Consell de Direcció del mateix encarregat de liderar, coordinar i impulsar la Política de Qualitat i Seguretat del pacient en el Departament de Salut de Sagunt i integrar els objectius en matèria de qualitat i seguretat del pacient, definits en la instrucció 3/2017, en els acords de gestió i en les línies estratègiques de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com potenciar la cultura de qualitat i seguretat entre els usuaris, professionals i pacients del Departament.