Acords de Gestió

 

Acords de Gestió 

Els acords de gestió dels departaments de salut establixen els compromisos d'objectius comuns per al conjunt del sistema sanitari i servixen d' instrument per a alinear les actuacions i assignar incentius als professionals que atenen la població d'un departament. Les tres grands àrees en què s'agrupen estos objectius -guany en salut, qualitat de l'atenció prestada i ús adequat dels recursos- s'emmarquen en les línies estratègiques i objectius definits en el Pla de Salut 2016-2020.

 

En l'elaboració dels Acords de Gestió s'han incorporat elements de transparència i participació, a través de la informació i consulta pública de la proposta d'indicadors elaborada per un grup de professionals experts de la Conselleria. Per a això, en el procés d'informació i consulta pública, es van sol·licitar opinions i propostes de millora tant de la ciutadania com de la comunitat professional mitjançant un fòrum de discussió via web.

 


 

Més informació sobre els acords de gestió