Recursos asistencials del Departament

Estructura del Servei

 

Recursos humans:

L'actual plantilla de la unitat està composta per:

a. Personal mèdic:

 • 1 Cap de Servei.
 • 5 Facultatius Especialistes d'Àrea en ORL.

b. Personal d'infermeria (ATS/DUE):

 • 1 Supervisora d'Infermeria
 • 18 Infermers/es  en la sala d'hospitalització.
 • 1 Infermer/a en les consultes externes de l'Hospital.
 • 1 Infermer/a en la consulta del C.Especialitats.
 • 1 Infermer/a en la consulta del C. Segorbe.

c. Auxiliars d'Infermeria:

 • 17 en la sala d'hospitalització
 • 1 en consultes externes.                                                             

d. Celador:

 • 2 zeladors/es  en la sala d'hospitalització

e. Auxiliar administratiu/va:

 • 1 en la sala d'hospitalització.

El personal d'infermeria, auxiliar, administrativa i zelador, d'hospitalització és compartit amb Traumatologia, Cirurgia i Urologia.

 

Cartera de Servicis ORL.

Reflectix els recursos que disposem per a desenvolupar esta activitat assistencial, en la qual es detalla la prestació assistencial, tant diagnòstica com quirúrgica, i l'equipament que disposem per a això.

 

PRESTACIÓ ASSISTENCIAL

A) Procediments diagnòstics

 

Relacionats amb l'oïda:

Otoscòpia

Evaluació audiològica:

 • Audiometria tonal liminar
 • Audiometria tonal supraliminar
 • Audiometria verbal
 • Potencials evocats auditius
 • Otoemisions

Impedanciometria   

Exploració Vestibular

Presa de biòpsies

 

Relacionats amb les fosses nasals i sins paranasals:

Rinoscòpia      

Presa de biòpsia

 

Relacionats amb la faringe:

Faringoscòpia

Rinoscòpia posterior

Hipofaringoscòpia

Presa de biòpsia

 

Relacionats amb la laringe

Laringoscòpia   

Fonació/Estroboscòpia

Presa de biòpsia

 

EQUIPAMIENT

A) Procedimients diagnòstics

 

Relacionats amb el Nervi Facial:

Reflex estapedial

Test de Schirmer

Otoscopi

Microscopi òtic

Audímetre

Cabina insonoritzada

Impedanciòmetre

Videonistagmògraf

V-HIT

Rinoscopi

Fibroscopi rígida i flexible

Òptiques rígides de 0º, 25º, 30º i 70º

Càmera de vídeo i TV

Òptica rígida de 70º, Càmera de vídeo i TV

Òptica rígida de 70º i 90º, Càmera de vídeo i TV

Estroboscopi

Impedanciòmetre amb reflex estapedial

Tires de paper absorbent (50x5 mm)

 

PRESTACIÓ ASSISTENCIAL

A) Tècniques Quirúrgiques

 

Cirurgia de l'oïda:

Escissió fístula preauricular

Cirurgia del pavelló auricular

Estapedectomia

Miringotomia amb/sense drenatge transtimpànic

Miringoplàstia

Timpanoplàstia

Mastoidectomia

 

Cirurgia del nas i sins paranasals:

Septoplàstia

Turbinectomia

Resecció submucosa del cornet

Control de les epistaxis: Taponamient anterior i posterior

Reducció fractura nasal

Cirurgia endoscòpica nasosinusal (CENS):

 • Polipectomia
 • Mucoceles
 • Tumors benignes
 • Tumors malignes
 • Meatotomia mitjana
 • Antrostomia del si maxil.lar
 • Etmoidectomia anterior i posterior
 • Esfenoidectomia

Cirurgia de la cavitat oral:

Resecció fre lingual

Resecció neoplàsies sòl boca

Glossectomies parcials

 

Cirurgia de les glàndules salivars:

Resecció glàndula sublingual

Submaxil.lectomia

Parotidectomia parcial/total

 

Cirurgia de la faringe:

Adenoidectomia

Amigdalectomia

Palatoplàstia

Uvulopalatoplàstia

Faringuectomia

Infeccions - Abcés

 

EQUIPAMENT

A) Tècniques Quirúrgiques

 

Cirurgia de la laringe

Cirurgia endoscòpica:

 • Nòdul
 • Pòlip
 • Edema Reinke
 • Papiloma

Cirurgia parcial oberta:

 • Cordectomia
 • Hemilaringuectomia
 • Hemifaringohemilaringuectomia
 • Horitzontal Supraglòtica
 • Laringuectomia total
 • Fístules fonatòries

Cirurgia del coll:

Exèresi quistos i fístules branquials

Exèresi quistos i fístules conducte tiroglosal

Adenectomia

Buidatge ganglionar funcional i radical        

Exèresi linfangiomes

Abcessos

 

Cirurgia oncològica de la pell:

Neoplàsia pavelló auricular

Neoplàsia del dors i ala nasal

Microscopi quirúrgic

Càmera de vídeo i TV

Microscopio quirúrgic

Òptiques de 0º, 25º, 30º ,45º i 70º

Càmera de vídeo i TV

Monitoratge del N. facial

Òptiques rígides 70º i 90º

Càmera de vídeo i TV

Microscopi quirúrgic con Càmera de vídeo i TV

Òptiques rígides 70º i 90º

Pròtesis fonatòries