Farmàcia Atenció Primària

 

Amb data 17 de maig de 2001, es va concedir autorització administrativa d'obertura i funcionament del Servici Farmacèutic d'Àrea de Salut, en l'abans coneguda com a Àrea d'Atenció Primària núm. 3, actual Departament de Salut de Sagunt.

 

Este Servici Farmacèutic està adscrit a l'estructura de gestió d'atenció primària.

 

Es duen a terme nombroses funcions arreplegades en la legislació tant estatal com autonòmica, sent la seua missió fonamental la de:

  • Realitzar activitats de consultoria sobre gestió de la farmacoteràpia que incloguen aspectes clínics, efectivitat, seguretat i eficiència de la utilització dels medicaments,
  • Proporcionar una correcta informació i formació sobre medicaments i productes sanitaris a professionals sanitaris d'atenció primària i especialitzada ambulatòria.
  • Coordinar les activitats de revisió i seguiment de pacients polimedicats ambulatoris.

Botó Butlletí Notícies Farmacoterapèutiques


Botó Enllaç d'Interés